menu

Praktijkjaar

Het praktijkjaar is een jaarcyclus van 10 lesdagen - om de drie weken les - waarin we werken aan de leervragen van de deelnemers. Dit traject staat ook open voor clowns van buiten de School voor Clown & Leven.
Het volgende praktijkjaar start februari 2022.

Deze jaarcyclus is gericht op mensen die al een clownspraktijk hebben of die op willen starten en in staat zijn hun eigen werkpunten en leerwensen te formuleren. Je kunt daarbij denken aan:

Als je mee wilt doen vragen we je om je aan te melden via onze contact pagina. Zodra duidelijk is dat er voldoende deelnemers zijn ontvang je van ons een aanmeldingsformulier met daarin een aantal vragen aan jou om helder te krijgen waar jij aan wilt werken in het praktijkjaar. Vervolgens krijg je een skype- of facetime gesprek met één van de docenten. We bespreken dan of en hoe we aan jouw wensen kunnen werken.

Programma

We stellen het uiteindelijke programma samen op basis van de leerwensen van de deelnemers. Vaste onderdelen van de lesdag zullen zijn:

Praktisch

Cursusprijs: € 1.450,-

Trainers 2022: Debora ter Horst en Siebe Fockens.

10 lesdagen, om de drie weken van 10.30 tot 17.30 uur.

Lesdata 2022: woe 9 feb, woe 9 mrt, woe 6 apr, woe 11 mei, woe 8 jun, woe 6 jul, woe 14 sep, woe 12 okt, woe 9 nov en woe 14 dec.
In verband met de corona-lockdown is het mogelijk dat de cursusdata nog gewijzigd worden.

De eerste en de laatste les zijn beide docenten aanwezig.
De tussenliggende lessen wordt door één van beide gegeven.

Naast de lesdagen is er gelegenheid voor een individueel verdiepingsgesprek van 1 uur met één van de docenten.

Locatie: School voor Clown & Leven, Concordiastraat 68, Utrecht.

Maximum aantal deelnemers: 8 personen. Minimaal 8 personen.

Facultatief: een praktijkbezoek van één van de docenten op jouw speeladres, meerprijs € 250,-

Aanmelden: Stuur een email via onze contact pagina.

Praktijkjaar

Het praktijkjaar is een jaarcyclus van 10 lesdagen - om de drie weken les - waarin we werken aan de leervragen van de deelnemers. Dit traject staat ook open voor clowns van buiten de School voor Clown & Leven.
Het volgende praktijkjaar start februari 2022.

Deze jaarcyclus is gericht op mensen die al een clownspraktijk hebben of die op willen starten en in staat zijn hun eigen werkpunten en leerwensen te formuleren. Je kunt daarbij denken aan:

  • ik wil een straatact ontwikkelen om te spelen op festivals.
  • ik speel in verpleeghuizen en zou graag mijn clownspersonage en mijn spelkreativiteit verder ontwikkelen.
  • ik wil een thema gerichte clownsvoorstelling maken over pesten die ik aan kan bieden op lagere scholen. Ik werk in het onderwijs en heb al ingangen. Ik wil het derde jaar gebruiken als ondersteuning om de voorstelling goed op poten te krijgen.
  • ik speel regelmatig als clown op verschillende locaties en oefen ook regelmatig met andere clowns. Ik merk dat ik het leuk vindt om onze oefenavonden voor te bereiden en dat ik het leuk vindt om les te geven. Het lijkt me heel interessant om aan mensen die in de zorg werken wat basisprincipes van de clown te leren omdat ik denk dat dat heel behulpzaam kan zijn in hun werk. Ik wil graag leren over hoe ik een workshop of een lessencyclus op kan zetten.
  • ik speel samen met een maatje en wil leren om in duo’s te spelen. Wat komt er bij kijken in samenspel, wat zijn onze eigen kwaliteiten en onze onderlinge Clowns relatie.

Als je mee wilt doen vragen we je om je aan te melden via onze contact pagina. Zodra duidelijk is dat er voldoende deelnemers zijn ontvang je van ons een aanmeldingsformulier met daarin een aantal vragen aan jou om helder te krijgen waar jij aan wilt werken in het praktijkjaar. Vervolgens krijg je een skype- of facetime gesprek met één van de docenten. We bespreken dan of en hoe we aan jouw wensen kunnen werken.

Programma

We stellen het uiteindelijke programma samen op basis van de leerwensen van de deelnemers. Vaste onderdelen van de lesdag zullen zijn:

  • Deelrondje
  • Intervisie
  • Les rond een specifiek thema: bv hoe bouw ik een simpel spel gegeven uit en ga ik daar op door ipv dat ik van de hak op tak spring in een improvisatie.
  • Les gebaseerd op de leervraag van een student: bv hoe maak ik een goede lesopzet over het thema “ja zeggen”. Iedere lesdag komt een andere student aan bod
  • Huiswerkopdrachten voor de tussenliggende drie weken.

Praktisch

Cursusprijs: € 1.450,-

Trainers 2022: Debora ter Horst en Siebe Fockens.

10 lesdagen, om de drie weken van 10.30 tot 17.30 uur.

Lesdata 2022: woe 9 feb, woe 9 mrt, woe 6 apr, woe 11 mei, woe 8 jun, woe 6 jul, woe 14 sep, woe 12 okt, woe 9 nov en woe 14 dec.
In verband met de corona-lockdown is het mogelijk dat de cursusdata nog gewijzigd worden.

De eerste en de laatste les zijn beide docenten aanwezig.
De tussenliggende lessen wordt door één van beide gegeven.

Naast de lesdagen is er gelegenheid voor een individueel verdiepingsgesprek van 1 uur met één van de docenten.

Locatie: School voor Clown & Leven, Concordiastraat 68, Utrecht.

Maximum aantal deelnemers: 8 personen. Minimaal 8 personen.

Facultatief: een praktijkbezoek van één van de docenten op jouw speeladres, meerprijs € 250,-

Aanmelden: Stuur een email via onze contact pagina.